หลายๆครั้งที่เอา Brush Photoshop มาลงแล้วผู้คนถูกใจ ก็เลยไปเอามาให้อีก แล้วก็ไปเจอ 500 !! หัวแปรง Photoshop แบบปลายพู่กัน สุดแจร่ม !! เข้าให้

ใส่กันเข้าไปถ้า HDD ยังไม่เต็ม (ไปด้วยหนังโป๊)

Painted Canvas Brushes (55 brushes)

Painted Canvas Brushes

Dry Brush Strokes (14 brushes)

Dry Brush Strokes

Paint Stroke Brushes (13 brushes)

Paint Stroke Brushes

High Res Paint Stroke Brushes (15 brushes)

High Res Paint Stroke Brushes

Wet Paint Acrylic Brushes (16 brushes)

Wet Paint Acrylic Brushes

Horizontal Smudges (18 brushes)

Horizontal Smudges

Acrylic Brush Strokes (57 brushes)

Acrylic Brush Strokes

Simple Smudges (14 brushes)

Simple Smudges

Acrylic Brushes (25 brushes)

Acrylic Brushes

Acrylic Brushes (9 brushes)

Acrylic Brushes

Watercolour Brush Strokes (14 brushes)

Watercolour Brush Strokes

Brush Stroke Brushes (20 brushes)

Brush Stroke Brushes

Watercolour Stroke Brushes (4 brushes)

Watercolour Stroke Brushes

Paint Brushes (7 brushes)

Paint Brushes

Painted Brushes (20 brushes)

Painted Brushes

High Res Paint Brushes (53 brushes)

High Res Paint Brushes

Essential Brush Strokes (100 brushes)

Essential Brush Strokes

Real Brush Strokes (53 brushes)

Real Brush Strokes

Credit :: http://designm.ag/resources/photoshop-brushes-brush-strokes/