มี ฟรี Texture แบบไม้ๆ?มาให้ load ฟรีกันอีกแล้ว เชิญพิศตามอัธยาศัย..

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

wood texture

Credit :: http://designm.ag/resources/wood-textures-2/