textures รูปลายใบไม้สีเขียวๆนี่อาจจะทำให้จิตใจคุณชื่นบานขึ้น งานอคุณออกมาด๊ขึ้น เจ้านายรักมาขึ้น และเงินเดือนคุณอาจจะขึ้นไปด้วย.. ผมยังไม่ได้ลองใช้ แต่เห็นก็ชอบก่อนแล้ว ก็เลยเอามาฝากกัน

Preview

Free Texture Tuesday: Leaves

Free Texture Tuesday: Leaves
Free Texture Tuesday: Leaves
Free Texture Tuesday: Leaves
Free Texture Tuesday: Leaves

ขอบคุณข้อมูลจาก :: bittbox.com