Tag textures

textures รูปลายใบไม้สีเขียวๆนี่อาจจะทำให้จิตใจคุณชื่นบานขึ้น งานอคุณออกมาด๊ขึ้น เจ้านายรักมาขึ้น และเงินเดือนคุณอาจจะขึ้นไปด้วย.. ผมยังไม่ได้ลองใช้ แต่เห็นก็ชอบก่อนแล้ว ก็เลยเอามาฝากกัน Preview ขอบคุณข้อมูลจาก ...
Read More
หนึ่งในวิธีที่จะทำให้งาน Graphic Design หรือการ Process รูปให้แจร่ม !! ก็คือการใส่ Background ที่เป็น ...
Read More