ได้รับ Forward Mail ภาพหายากในหลวงกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง?มาอีกเช่นเคย เห็นแล้วปลื้มครับ ประทับใจ เก็บไว้ ๆ ..
***************************************************

๑.ในหลวงกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

King and a famous Monk

 

๒. ในหลวงกับครูบาพรหมา พรหมจักโก

King and a famous Monk

 

๓. ในหลวงกับหลวงพ่อเกษม เขมโก
King and a famous Monk

 

๔. ในหลวงกับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
King and a famous Monk

 

๕. ในหลวงกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
King and a famous Monk

 

๖. ในหลวงกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺม สารเถร)
King and a famous Monk

 

๗. ในหลวงกับหลวงปู่นำ ชินวโร
King and a famous Monk

 

๘. ในหลวงกับพระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว ส ุวณฺณโชโต)
King and a famous Monk

 

๙. ในหลวงกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
King and a famous Monk

 

๑0. ในหลวงกับหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
King and a famous Monk

 

๑๑. ในหลวงกับหลวงพ่อวัน อุตฺตโม
King and a famous Monk

 

๑๒. ในหลวงกับครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)
King and a famous Monk

 

๑๓. ในหลวงกับหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
King and a famous Monk

 

๑๔. ในหลวงกับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
King and a famous Monk

 

๑๕. ในหลวงกับหลวงปู่หลุย จันทสาโร
King and a famous Monk

 

๑๖. ในหลวงกับหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
King and a famous Monk

 

๑๗. ในหลวงกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
King and a famous Monk

 

๑๘. ในหลวงกับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
King and a famous Monk

 

๑๙. ในหลวงกับหลวงพ่ออุตตมะ อุตตมรัมโภ
King and a famous Monk

 

๒0. ในหลวงกับหลวงปู่ขาว อนาลโย
King and a famous Monk