5 Dec - Thailand King's day

5 Dec - Thailand King's day 5 Dec - Thailand King's day 5 Dec - Thailand King's day 5 Dec - Thailand King's day 5 Dec - Thailand King's day 5 Dec - Thailand King's day

5 ธันวา มหาราช

รูปเหล่านี้ ถ่ายเมื่องานฉลองครบรอบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ตั้งแต่ปี 50 นู่น.. แต่เพิ่งเอามาให้ดูกันนะ.. 5 ธันวา มหาราช?ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของเราตลอดไป