มาละ Photoshop Brushes วันนี้เป็นแนวรูปยอดไม้ ยอดหญ้า หรือเกสรดอกไม้ไปนั่น อีกทั้งมีความละเอียดสูง ประมาณ 2000px ใช้ได้กับ Adobe Photoshop CS4 และแน่นอนก็ต้องใช้ได้กับ CC3, CS2 และ CS ด้วยดิ.. งานได้ออกแบบโดย Thomas B?al ต้องชมเค้าจริงๆ

Credit :: smashingmagazine.com