ไม่ขอพูดอะไรมากนะครับ ไม่อยากให้ขัดแย้งกันอีก พิจรณากันด้วยสติสัมปะชัญญะที่พึงมีก็แล้วกันนะครับ..
Thailand burns as Red Shirt protest

Thailand burns as Red Shirt protest

Thailand burns as Red Shirt protest

Thailand burns as Red Shirt protest

Thailand burns as Red Shirt protest

Thailand burns as Red Shirt protest

Central World - Thailand burns as Red Shirt protest Central World - Thailand burns as Red Shirt protest Central World - Thailand burns as Red Shirt protest Thailand burns as Red Shirt protest Thailand burns as Red Shirt protest Thailand burns as Red Shirt protest Thailand burns as Red Shirt protest Thailand burns as Red Shirt protest Thailand burns as Red Shirt protest Thailand burns as Red Shirt protest Thailand burns as Red Shirt protest