ฟรี!! Photoshop?Custom Shapes ชุดนี้นี่มันเจ๋งจริง อย่างที่อยากได้ทีเดียว !!

วิธี Install
ให้เอาไฟล์ .csh ที่ดาวน์โหลดไปน่ะ ไปใส่ใน Folder ที่ลง Photoshop ไว้ -> Presets -> Custom Shapes เท่านั้น (ถ้าเปิด Photoshop อยู่ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ก่อน ถึงจะใช้ได้)

Smooth Arrows

Arrow Photoshop Shapes

100 Photoshop Shapes

100 Photoshop Shapes

Various Photoshop Custom Shapes

Various Photoshop Custom Shapes

Many Photoshop Custom Shapes

Many Photoshop Shapes

50 Custom Shapes

50 Photoshop Custom Shapes

Christmas Shapes

Christmas Photoshop Shapes

World Map, Australia, UK and USA

Map Photoshop Shapes

Americas Maps (North-South-Latin America, Alaska & all combined)

Americas Maps Photoshop Shapes

Silhouettes

Photoshop Silhouette Shapes

Jumping Sihouettes

Jumping Silhouettes Photoshop Shapes

60 Silhouettes

Silhouette Photoshop Shapes

Kiddy Photoshop Custom Shapes

Kiddy Photoshop Shapes

Straights & Swirls

Straight Photoshop Shapes

Ornaments

Ornament Photoshop Shapes

Foliage (set 1)

Foliage Photoshop Shapes

Foliage (set 2)

Foliage Photoshop Shapes - Set 2

Trees

Tree Photoshop Shapes

Splats

Splat Photoshop Shapes

Circles

Circles Photoshop Shapes

Various Circles

Circle Photoshop Shapes

Retro Circles

Retro Circle Photoshop Shapes

Gears

Gears Photoshop Shapes

Heraldry

Heraldry Photoshop Shapes

Nextexile Photoshop Custom Shapes Pack 1

NextExile Photoshop Shapes

Flames

Flames Photoshop Shapes

Fire

Fire Photoshop Shapes

Media Player Button Photoshop Shapes

Media Player Button Photoshop Shapes

Aircraft Photoshop Shapes

Aircraft Photoshop Shapes

Marine Photoshop Shapes

Marine Photoshop Shapes

Auto Gauges

Auto Gauges Photoshop Shapes

Animals

Animals Photoshop Shapes

Birds

Birds Photoshop Shapes

Sea Creatures

Sea Creature Shapes

Butterflies

Butterfly Photoshop Shapes

Frames

Frames Photoshop Shapes

Vegetation

Vegetation Photoshop Shapes

Ribbons

Ribbon Photoshop Shapes

25 Shapes

25 Photoshop Shapes

Star Photoshop Custom Shapes ? Set 1

Star Photoshop Shapes - Set 1

Star Photoshop Custom Shapes ? Set 2

Star Photoshop Shapes - Set 2

Star Photoshop Shapes ? Set 3

Star Photoshop Shapes - Set 3

Ribbon Flag

Ribbon Flag Photoshop Shape

very thank – Credit :: http://www.webresourcesdepot.com/free-photoshop-custom-shapes-collection/