Tag WordPress Theme

image source ::?http://notes.envato.com/general/featured-site-themeforest/ ผมกำลังหาข้อมูล และกำลังจะเริ่มทำ WordPress Theme?ส่งขึ้น ThemeForest ก็เลยเข้ามานั่งอ่าน ข้อกำหนด เงื่อนไข ของ ThemeForest ในการทำ Theme ขึ้นมา ว่าพี่แกบังคับ หรือวางกรอบไว้อย่างไรบ้าง? และด้วยความที่ผมยังไม่เก่งอังกฤษมากนัก บวกกับเพื่อเป็นการเก็บเป็นข้อมูลไว้อ่าน ...
Read More