Tag Portfolio

จริงๆแล้วผมทำเป็นคนเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว หลักๆคือ PHP ดังนั้นงานที่ทำจึงเป็นเว็บไซต์ และโปรแกรมเสริมต่างๆ แต่บางบางตัวมีคนอื่นมาดูแลแทน และปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เลยไม่เอามาพูดถึง เช่นตอนทำงานที่ RS มีทั้งเว็บ และโปรแกรมเกี่ยวกับ Mobile ทำทิ้งไว้หลายตัว บางตัวจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไร ก็ปล่อยผ่านไปเช่นกัน เอาเฉพาะที่ยังจำได้ก็แล้วกันนะครับ ... ส่วนเว็บในเครือ RS ที่เอามาลงนี่ ...
Read More