Tag วัด

ขออภัยรูปไม่ครบทุกส่วน หรือไม่ได้เป็น hilight ของอยุธยา ไม่ต้องวอรี่ เด๋วมีไปใหม่แน่นอน !!
Read More
สำรวจกรุงเทพฯ ในวงแคบๆ ถ่ายรูปน้อยๆสัมผัสบรรยากาศเยอะๆ คุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วกรุงเทพฯ มีซอกหลืบศาสนะสถานสวยๆซ่อนอยู่เพียบ? แต่ภาพที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเรามองเห็นได้ง่ายสุด มันคือความวุ่นวายของเมือง ตึกรางที่ผู้คนแข่งกันสร้างเพื่อเสริมบารี รถที่คนซื้อเพราะอยากเท่ห์ โชว์รวย ...
Read More