Tag กาญจนบุรี

"น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น" น้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี มีทั้งหมดประมาณ 7 ชั้น..? การเดินทางไปนี่ยิ่ง Work ...
Read More
สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี (จังหวัดที่คนชอบเล่นมุขว่า "กาญนะจ๊ะบุรี") เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ ...
Read More