ผมชอบต่างจังหวัด เพราะบ้านนอกยังมีวัฒนธรรมให้เราได้ชื่นชมกับความรักใคร่ การช่วยเหลือกัน และรอยยิ้มของผู้คน รวมถึงรูปแบบงานที่มีสีสันสวยงามตลอดเวลา
ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานบวช.. บรรพชาอุปสมบท ..?ขออนุโมทนาด้วยคน

to be ordained [Thailand]

to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand] to be ordained [Thailand]